Har druckit några kalla, skulle ta cykeln på affärn för å handla.
punka.